impulsMAG

Å leve et kristent liv i en moderne verden

For de aller fleste i Norge er kirken en del av livet, enten det bare er i form av besøk på julaften og dåp, eller hver søndag. Likevel er dette bare en liten del av det å leve et kristent liv, der vi lar kristen tro være en del av hele livet og hverdagen. Det er det som er fokus her, hvordan vi kan la kristen tro være en like naturlig del av et moderne liv som Internett, mobiltelefoner og Netflix. I tillegg til noe som alltid er der for oss i hverdagen.

[Ingen blogginnlegg å vise ... publisere her]

© 2019 Impulsmag.no. All Rights Reserved.