Et kristent arbeidsliv

Det er ikke alltid det passer med kristne valg i arbeidslivet, men i noen forbindelser er det lett å velge et kristent alternativ. I forhold til fagforeninger finnes det faktisk et godt alternativ som bygger på kristne verdier, og det er den opprinnelig danske fagforeningen Krifa.

2 Dec 2019

© 2024 Impulsmag.no. All Rights Reserved.